יום ה', טז’ באדר א' תשע”ט
דף הבית אני מאמין בית ספרי גלריית תמונות חדר מורים יצירת קשר
בית ספרנו הינו בי"ס מתחדש. בשל כך, אנו מאמינים בבניית "אני מאמין" וחזון בית ספרי כתהליך שמתחיל וימשך בהמשך השנה, וישתף הנהלה- מורים- תלמידים והורים. עם זאת בחרנו כמה יעדים מרכזיים שבאמצעותם אנו מבקשים לחולל שינוי, לתת תנופה ולהעצים את בית הספר.

יצירת אקלים בית ספרי מיטבי: חינוך למידות וערכים, תרבות של דיאלוג והקשבה, מעורבות ושיתוף תלמידות בהוויה הבית ספרית . (סיירות, מועצת תלמידות, הפסקה פעילה, התנדבויות בתוך כותלי בית הספר ועוד ) תגבור והעמקה תורנית: תגבורים תורניים בכל הכיתות, קשר רציף עם רב בית הספר, למידה משמעותית וחווייתית בשעורי התנ"ך, תגבור לימודי ההלכה ,פתיחת כיתת בית מדרש בכיתה ז' לתגבור והעמקה . שיפור הישגים לימודיים וטיפוח מצויינות: הרחבנו שעות במקצועות הליבה, בכל שכבה יש קבוצת דוברי אנגלית, כיתות ו' תוגברו במתמטיקה., תוכנית מצוינות המתחילה השנה מכיתה ד'. התפיסה החינוכית שלנו מאמינה כי מעורבות ההורים היא חלק בלתי נפרד מהעשייה החינוכית שלנו והיא עשויה לתרום בהיבטים לימודיים, תורניים, חברתיים ערכיים ולהשפיע על עבודתנו החינוכית ועל הצלחת תלמידינו. חזון תלת שנתי והתפיסה החינוכית בשילוב התקשובבית הספר ישאף לשילוב מירבי של היכולות והאמצעים הטכנולוגיים ע"מ לקדם את הישגי התלמידות, להעצים את יכולותיהן, להעשיר את עולמן ולחבר אותן לעשייה ולרוח בית הספר. מתוך הבנת החשיבות והמציאות הקיימת של השימוש בעולם הוירטואלי, בי"ס יעודד ויכוון שימוש מושכל ובטוח בתחומים אלה. בית הספר יעודד ויצמיח יצירה מתוקשבת בצוות המורים מתוך אמונה בכלים ובאפשרויות המתקבלות מהשימוש באמצעים אלו. בית הספר ימשיך וישכלל את מעורבות הקהילה של הורים- מורים- תלמידים לעשייה השוטפת ולבניית חזון ומטרות משותפות.

 
 
מידע להורים
מקצועות לימוד
למידה בשעת חירום
הכיתה שלי
גלריית תמונות
מועצת תלמידות
איכות הסביבה
פינת יועצות
כלי תקשוב
ארכיון
ספריה