יום ש', ט’ באב תשע”ח
דף הבית אני מאמין בית ספרי גלריית תמונות חדר מורים יצירת קשר.

שיעור ראשון 7:30-8:30 שיעור שני 8:30-9:10 הפסקת אוכל 09:25 - 09:10 שיעור שלישי 10:10 - 09:25 הפסקה 10:30 - 10:10 שיעור רביעי 11:15 - 10:30 שיעור חמישי 12:00 – 11:15 הפסקה 12:15 - 12:00 שיעור שישי 13:00 - 12:15 הפסקת אוכל 13:20 - 13:00 שיעור שביעי 14:00 - 13:20 הפסקה 14:10 - 14:00 שיעור שמיני 14:55 - 14:10