חב''ב גוש עציון

חן נריה

חן נריה

מידע להורים

לוח חופשות שנה"ל תשע"ח

הסדר תשלום לבית הספר

למידה בשעת חירום

תרגיל למידה מרחוק כיתות ד'

למידה בשעת חירום

גלריית תמונות

כסלו

תשרי חשוון

ספריה

המלצות - כיצד נכתוב המלצה על ספר

במסגרת שעת הספריה על התלמידות להכין המלצה. מצ"ב מצגת המסבירה כיצד כותבים המלצה ומה עליה לכלולכמו כן מצורף דף ההמלצה עצמובהצלחה

שעות פתיחת הספריה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA